Tugas Daring Bahasa Jawa Kelas 7 dan 8

Tugas Daring Matematika Kelas 7 dan 8, Kamis 26 Maret 2020

#Kelas 7

1. Critakna meneh nganggo basamu dhewe crita Kidang Kencana (LKS)

2. Salinana nganggo aksara Jawa (LKS h. 92)

/

#Kelas 8

1. Gaweya geguritan Tema pencegahan virus corona.

2. Gaweya tembang (gambuh) miturut guru gatra,lagu lan wilangan.

/

Guru Mata Pelajaran

/

Uswatun Chasanah, S.Pd.

Suwarnyoto, S.Pd.